Menu

Документы

КОДЕКС УКРАИНЫ ПРО НАДРА

      Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу,  прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей.

Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

{ Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2849-VI ( 2849-17 ) від 22.12.2010

Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими Радами народних депутатів, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на місцях.
{ Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 }

КВЄД для буріння скважин для води

КВЄД 45.25.1 (КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Інші спеціалізовані будівельні роботи
Цей підклас включає:

— спорудження фундаменту, включаючи забивання паль

— буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів)

— мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку

— установлення та демонтаж риштовань та помостів, включаючи орендовані

— залізобетонні роботи та інші бетонні роботи

— будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей тощо

— монтаж та демонтаж рейок під баштові крани

— роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту

Цей підклас не включає:

— розвідувальне буріння (див. 45.12)

— оренду будівельних риштовань та помостів без установлення та демонтажу (див. 71.32)

 

Простыми словами: Для бурения скважин на воду действуют всего два ограничения! Вы не имеете права бутылировать воду и качать более 300 тон воды в сутки!

Появились вопросы?